Pôžičky pre ženy na MD

Pôžičky pre ženy na MD sú poskytované predovšetkým nebankovým sektorom a sú určené matkám na MD, ktoré sú bez príjmu zo stáleho zamestnania, avšak poberajú príspevok pre matky na MD.

U pôžičky pre ženy na MD musia žiadatelia splniť nasledujúce body:

Pri žiadosti o pôžičku pre ženy na MD sa dokladá:

Pôžička pre matky na MD je spracovaná veľmi rýchlo predovšetkým v prípadoch, keď sa nenahliada do registrov. Tu je potom vyššie riziko vykúpené vyššou úrokovou mierou a nákladmi na splatenie pôžičky.

Pôžičky pre ženy na MD