Pôžičky pre podnikateľov (OSVČ)

Pôžičky pre podnikateľov (OSVČ) sú jednou z možností ako financovať rast firmy z externých zdrojov. Pôžičky pre podnikateľov sú ponúkané tak bankovými ako i nebankovými inštitúciami. Podmienky pre priznanie pôžičky pre podnikateľov sa u každej inštitúcie líšia.

Pôžičky pre podnikateľov z bankového sektoru

Pôžičky pre podnikateľov z bankového sektoru sú poskytované predovšetkým subjektom s aspoň dvojročnou históriou. Častou podmienkou sú kladné výsledky v daňovom priznaní a žiadne záväzky voči štátnym inštitúciám.

Nutnou podmienkou pre získanie pôžičky pre podnikateľov (OSVČ) je, aby žiadateľ nemal záznam v bankovom registri. Keď ho má, potom sú riešením pôžičky pre podnikateľov z nebankového sektoru.

Pôžičky pre podnikateľov z nebankového sektoru

Podnikateľské pôžičky z nebankového sektoru sú úročené vyššou úrokovou mierou a majú tiež vyšší RPSN. Oproti pôžičke od banky však môžu byť vybavené výrazne rýchlejšie.