Pôžičky pre nezamestnaných

Pôžičky pre nezamestnaných ponúka nebankový sektor. Jedná sa v podstate o takzvané nebankové pôžičky bez potvrdenia príjmu. U tohto typu pôžičiek sa nepreukazuje výška príjmu. Zárukou za pôžičky pre nezamestnaných je potom dom, automobil, iné hnuteľnosti alebo prípadne i zmenka.

Pôžičky pre nezamestnaných sú poskytované predovšetkým nezamestnaným ľuďom a potom tiež matkám na materskej dovolenke. Finančné inštitúcie na pôžičky pre nezamestnaných požičiavajú menšie objemy financií - dôvodom je práve nemožnosť overenia výšky príjmu a tiež i ťažké určenie horného stropu požičiavanej čiastky. Pôžičky sú vybavené veľmi rýchlo, nenahliada sa pri nich do registra dlžníkov.

Pôžičky pre nezamestnaných sú zúročované vyššou úrokovou mierou. Doporučuje sa veľmi podrobne sa zoznámiť s celkovými nákladmi na splatenie pôžičky. Dobre preštudujte aj podmienky zmluvy a na prípadné nejasné body sa spýtajte.

Pôžičky pre nezamestnaných