Pôžičky pre dôchodcov

Pôžičky pre dôchodcov ponúka bankový i nebankový sektor. Rozhodujúcim ukazovateľom pre priznanie pôžičky pre dôchodcov je vek žiadateľa. Napr. u nebankového sektoru je možné žiadať o pôžičku pre dôchodcov i v deň pred 75. narodeninami žiadateľa.

Pôžičky pre dôchodcov

Pri podávaní žiadosti o pôžičku pre dôchodcov budete potrebovať najčastejšie tieto dokumenty:

Žiadateľa pôžičky pre dôchodcov je možné poistiť proti úrazu, smrti, invalidite a tiež strate zamestnania.

Pri vybavovaní žiadosti o pôžičku z nebankového sektora sa nenahliada do registra dlžníkov. Pôžičku je tak možné vybaviť i v prípade, že žiadateľ mal v minulosti problémy so splácaním a je v registri uvedený.

Výhody pôžičky pre dôchodcov: