Nebankové pôžičky

Pôžičky pre nezamestnaných sú sprostredkované z nebankového sektoru. Ide o pôžičky bez registra- tj. nenahliada sa pri nich do bankových a nebankových registrov. Nepreukazuje sa výška príjmov.

Pôžičky pre podnikateľov sa dajú sprostredkovať od bankových i nebankových inštitúcií. Podmienky sa líšia podľa konkrétnych prípadov, ale vybavenie je obvykle rýchle a dostupné i pre podnikateľov s krátkou históriou. Pre podnikateľov sú poskytované aj bezúčelové pôžičky.

Pôžičky pre študentov sú dostupné vo forme kontokorentov k študentským účtom. Bez väčšieho overovania môže študent odísť z banky okamžite s 20-timi tisícmi Sk a tiež požiadať o pôžičku vo viacerých bankách. Ako doklad postačí občiansky preukaz a potvrdenie o štúdiu.

Pôžičky pre cudzincov je možné sprostredkovať cudzincom s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Podmienky sa líšia podľa toho, či cudzinec môže alebo nemôže doložiť svoj pravidelný príjem. Vybavenie býva rýchle, ide o bezúčelné pôžičky.

Pôžičky pre dlžníkov sú určené pre klientov, ktorí aktuálne splácajú pôžičku, alebo pôžičku v minulosti mali. Možnosti pri vybavovaní novej pôžičky sa líšia podľa toho, či žiadateľ má, alebo nemá záznam v bankovom alebo nebankovom registri.

Pôžičky pre dôchodcov je možné vybaviť i pred dosiahnutím 75 rokov veku. Ponúkajú ich banky aj nebankové inštitúcie. Je možné poistiť sa proti nemožnosti splácať pôžičku.

Pôžičky pre ženy na MD sú ponúkané nebankovým sektorom. Využijú ich ženy s partnerom, ktorý má trvalý príjem. Vybavenie je veľmi rýchle, vhodné predovšetkým v prípadoch, kedy potrebujete iba nižšie čiastky.